Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 2008, vol. 57, iss. F52. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 6 of 6

Article
Autoři. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2008, vol. 57, iss. F52, pp. 118.

Article
Mikeš, Jan. Pieta z Všeměřic a pieta z Českého Krumlova : k objednavatelské politice na rožmberských panstvích v první polovině 15. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2008, vol. 57, iss. F52, pp. 27–54.

Article
Valeš, Tomáš. Drobnosti k vídeňskému pobytu Martina Knollera (1725-1804). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2008, vol. 57, iss. F52, pp. 111–117.

Article
Bartlová, Milena. Tři středověké mariánské obrazy od sv. Tomáše v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2008, vol. 57, iss. F52, pp. 5–25.

Article
Slavíček, Lubomír. "Tapetzerei ist nichts anderst als wie ein Gemahl" : Marcus Forchondt und die Tapisserien für das Prager Palais Thun. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2008, vol. 57, iss. F52, pp. 55–88.

Article
Arijčuk, Petr. Dominikáni a hrabě Kuefstein : k zakázkám malíře Karla Josefa Aigena na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2008, vol. 57, iss. F52, pp. 89–110.