Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1999, vol. 48, iss. F43. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 10 of 10

Article
Kroupa, Jiří. Idea ac conceptus : premonstratensian monasteries in Moravia of the Baroque epoch as a "bel composto" in the countryside. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1999, vol. 48, iss. F43, pp. 7–23.

Article
Janás, Robert. Hans Temple : ein Beitrag zur Geschichte der deutschmährischen Malerei des 19. Jahrhunderts. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1999, vol. 48, iss. F43, pp. 37–47.

Article
Autoři. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1999, vol. 48, iss. F43, pp. 125.

Article
Slavíček, Lubomír. Soupis prací PhDr. Antonína Jirky (4.9.1943-1.10.1998) z let 1968-1999. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1999, vol. 48, iss. F43, pp. 121–124.

Article
Vacková, Lada. Figurativní abstrakce versus abstraktní figurace : Kandinského abstraktní divadelní syntézy, fotodynamismus bratrů Bragagliových a jejich rozostřená projekce lidské bytosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1999, vol. 48, iss. F43, pp. 49–56.

Article
Slavíček, Lubomír. Inventáře dietrichsteinské sbírky obrazů (Mikulov, Vídeň) : prameny k dějinám sběratelství 17.-19. století na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1999, vol. 48, iss. F43, pp. 67–112.

Article
Bartlová, Milena. The case of Bohemian origin claimed for two small panel paintings. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1999, vol. 48, iss. F43, pp. 25–35.

Article
Obrazová příloha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1999, vol. 48, iss. F43, pp. .

Article
Vokatá, Martina. Svatá Anna Samotřetí v kostele Svatého Kříže v Liberci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1999, vol. 48, iss. F43, pp. 113–118.

Article
Filip, David. Wilhelm Worringers Ästhetik der Abstraktion und Einfühlung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1999, vol. 48, iss. F43, pp. 57–64.