Advanced search

Searching in title Studia historica Brunensia 2014, vol. 61. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 25

Issue
Studia historica Brunensia, 2014, vol. 61, issue 2.

Article
Jahelka, Tomáš. T. G. Masaryk ako náboženský mysliteľ v reflexii vybraných slovenských autorov. Studia historica Brunensia. 2014, vol. 61, iss. 2, pp. 157–164.

Article
Helan, Pavel. Vztah Československa a Vatikánu z pohledu Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti v letech 1919–1928. Studia historica Brunensia. 2014, vol. 61, iss. 2, pp. 207–220.

Article
Jonová, Jitka. Arcibiskup sudič : antiklerikální útoky proti arcibiskupu Theodoru Kohnovi. Studia historica Brunensia. 2014, vol. 61, iss. 2, pp. 89–100.

Article
Makarij, archimandrita. Канонизация Митрополита Макария на юбилейном Соборе. Studia historica Brunensia. 2014, vol. 61, iss. 1, pp. 3–12.

Article
Beljankin, Jurij Sergejevič. Проблема церковного раскола в освещении латухинской степенной книги. Studia historica Brunensia. 2014, vol. 61, iss. 1, pp. 71–76.

Article
Isačenko, Tat'jana A.. Чудо трех отроков - важнейший сюжет мировой истории. Studia historica Brunensia. 2014, vol. 61, iss. 1, pp. 13–19.

Article
Součková, Tatiana. Lžidimtrij I.. Studia historica Brunensia. 2014, vol. 61, iss. 1, pp. 51–70.

Article
Zouzal, Tomáš. Reakce českého duchovenstva na rozpad papežského státu v letech 1859 a 1860. Studia historica Brunensia. 2014, vol. 61, iss. 2, pp. 3–29.

Article
Stoklasová, Hana. Proměny katolických přechodových rituálů v sekularizující se společnosti ve 2. polovině 19. století. Studia historica Brunensia. 2014, vol. 61, iss. 2, pp. 53–70.

Article
Štofaník, Jakub. Krompašská vzbura a schopnosť katolíkov odpovedať na výzvy meniacej sa spoločnosti. Studia historica Brunensia. 2014, vol. 61, iss. 2, pp. 179–191.

Article
Fasora, Lukáš. Sociální demokracie v kulturním boji 1905–1914. Studia historica Brunensia. 2014, vol. 61, iss. 2, pp. 117–127.

Article
Kotrba, Michal. Ideová orientace rané CČS ve světle Masarykovy kritiky náboženství a filozofie synergismu. Studia historica Brunensia. 2014, vol. 61, iss. 2, pp. 193–205.

Article
Gleixner, Johannes. Der Intelektuelle als religiöse Projektion – der Fall Masaryk. Studia historica Brunensia. 2014, vol. 61, iss. 2, pp. 147–155.

Article
Neudorflová, Marie L.. Masarykova obhajoba křesťanství. Studia historica Brunensia. 2014, vol. 61, iss. 2, pp. 165–178.

Article
Lalíková, Erika. Vplyv Masarykovej interpretácie viery a náboženstva na slovenských autorov. Studia historica Brunensia. 2014, vol. 61, iss. 2, pp. 241–257.

Article
Marcholeva, Krasimira. Chicagští katoličtí a svobodomyslní Češi v druhé polovině XIX. století. Studia historica Brunensia. 2014, vol. 61, iss. 2, pp. 71–88.

Article
Dobeš, Adam, Velek, Luboš. Počátky českého politického klerikalismu: katolický list Pozor a česká společnost 1861–1863. Studia historica Brunensia. 2014, vol. 61, iss. 2, pp. 31–51.

Article
Jemelka, Martin. Ostrava duchovním a náboženským centrem republiky československé?. Studia historica Brunensia. 2014, vol. 61, iss. 2, pp. 221–239.

Issue
Studia historica Brunensia, 2014, vol. 61, issue 1.