Advanced search

Searching in title Новая русистика 2009, vol. 2, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 20 of 20

Article
Наши авторы. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 126–127.

Article
Pospíšil, Ivo. Návrat k psychologii literatury skrze pečlivé čtení. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 103–106.

Article
Gazda, Jiří. Nová učebnice ruštiny. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 116–120.

Article
Půža, Miroslav. Areál na pozadí globální internetové kultury. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 61–67.

Article
Lepilová, Květuše. Deficit vědomí stylu a žánru textu a "multimediální čtenář" v areálu. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 51–60.

Article
Bol'šuchin, Leonid Jur'jevič, Aleksandrova, Marija Aleksandrovna. "Я люблю смотреть, как умирают дети" в контексте цикла Маяковского "Я". Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 79–91.

Article
Žemberová, Viera. Ruská poviedka, žáner včera a dnes. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 107–109.

Article
Dohnal, Josef. Model světa jako areálově spoluurčovaný fenomén. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 13–17.

Article
Bína, Daniel. Postnarativní fikční světy. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 29–38.

Article
Pospíšil, Ivo. Editorial. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 3.

Article
Pospíšil, Ivo. Rusko jako objekt (zejména) japonské rusistiky. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 110–116.

Article
Pospíšil, Ivo. Existují "národní typy existence"?. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 120–122.

Article
Pospíšil, Ivo. Areál a jeho vztahy. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 69–78.

Article
Pospíšil, Ivo. V Brně o Gogolovi. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 101–102.

Article
Richterek, Oldřich. Цтирад Кучера : (* 14.11.1931 - † 19.11.2009). Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 93–95.

Article
Niklesová, Eva. Komiksové transformace literárních děl v současné české literární komunikaci. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 39–49.

Article
Pospíšil, Ivo. Překladatel temné Rusi. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 97–99.

Article
Žemberová, Viera. Problém noetiky a poetiky, alebo, Areálové dotyky prózy. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 19–28.

Article
Trösterová, Zdeňka. Скоморохи в памятниках письменности. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 122–125.