Advanced search

Searching in title Новая русистика 2015, vol. 8, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 14 of 14

Article
Koryčánková, Simona. Вербализация звокового пространства в поэтическом творчестве В.С. Соловьева. Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 1, pp. 13–22.

Article
Michálek, Zbyněk. Zpráva z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky V. Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 1, pp. 87–89.

Article
Matyušová, Zdeňka. O aktuální problematice současné ruské konfliktologie. Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 1, pp. 69–71.

Article
Kudrjavceva, Jekaterina L'vovna, Timofejeva, Anastasija Anatol'jevna. Мифологизация власти и глобализация личности: кинообраз И. Сталина на занятии в вузе. Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 1, pp. 62–68.

Article
Pospíšil, Ivo. Originálně viděný Čechov a přínosný slovník ruské literární emigrace v Německu. Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 1, pp. 75–76.

Article
Žemberová, Viera. Z ruských osobných a spoločenských dejov. Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 1, pp. 41–47.

Article
Pospíšil, Ivo. Sumarizace a inovace: různé pohledy na literaturu. Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 1, pp. 71–75.

Article
Šaur, Josef. [Ковалев, М.В. Русские историки-эмигранты в Праге (1920–1940 гг.): монография]. Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 1, pp. 83–85.

Article
Gunišová, Eliška. Výskumné tendencie mladej generácie slavistov. Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 1, pp. 76–79.

Article
Pospíšil, Ivo. Autoritativní obrazy Ruska jako vzorek českého prostoru a času. Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 1, pp. 48–61.

Article
Šaur, Josef. Česká rusistika je bohatší o půltucet příruček. Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 1, pp. 79–82.