Advanced search

Searching in title Opera Slavica 1992, vol. 2, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 14 of 14

Article
Trösterová, Zdeňka. Kultivování spisovného jazyka v nejstarších literárních památkách ruské provenience (2. část). Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 1–10.

Article
Zelenická, Elena, Vajdová, Viera. K niektorým otázkam výuky jazyka ruského ako fakultatívneho predmetu. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 51–54.

Article
Flídrová, Helena, Pechal, Zdeněk. X. Olomoucké dny rusistů. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 49–51.

Article
Pospíšil, Ivo. Dva akademické časopisy. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 57–58.

Article
Bobyr', Aleksandr Vasil'jevič. Иван Александрович Гончаров и дети : (к вопросу о биографии писателя). Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 25–30.

Article
Galajda, Eliáš. А.С. Пушкин - наша высокая гордость. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 40–46.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Dějiny polské literatury v zahraničním slavistickém studiu. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 11–17.

Article
Hrabětová, Irena. [Ślękowa, L. Muza domowa]. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 55–57.

Article
Dohnal, Josef. [Rossica Olomucensia XXIX (za rok 1990)]. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 62–63.

Article
Kostřica, Vladimír. Bilancování polské rusistiky. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 58–59.

Article
Jelínková, Jana. Pocta akademiku Lichačovovi. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 47–49.

Article
Ruferová, Jana, Richterek, Oldřich. [Olomoucko-lublinský rusistický sborník III]. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 60–62.

Article
Sisák, Miron. Časopis Slovák a moderná ruská literatúra (1919-1929). Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 31–39.