Advanced search

Searching in title Opera Slavica 2004, vol. 14, iss. 4. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 18 of 18

Article
Rudenko, Jelena. Категориальная семантика славянского глагола. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 1–8.

Article
Gazda, Jiří. K charakteristice ruských publicistických textů počáteční etapy transformačního období. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 17–27.

Article
Wunschová, Diana. Русисты Остравского университета X конгрессу МАПРЯЛ. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 60–62.

Article
Trösterová, Zdeňka. [Ries, Lumír; Kollárová, Eva; Hanzlíková, Marie. Svět cizích jazyků dnes: inovační trendy v cizojazyčné výuce]. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 66–67.

Article
Jiráček, Jiří. Aleš Brandner šedesátníkem. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 47–48.

Article
Brandner, Aleš. Osmdesáté narozeniny profesora Jiřího Jiráčka. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 45–47.

Article
Kiss, Lajos. [Fenyvesi, I. Rusko-maďarský a maďarsko-ruský zásobník slengových slov]. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 63–64.

Article
Krejčí, Pavel. Nový česko-bulharský slovník v kontextu česko-jihoslovanské lexikografie uplynulého století. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 28–39.

Article
Vyčichlová, Ema. K nedožitým osmdesátinám docenta Bedřicha Česala (4.10.1924-12.8.2004). Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 42–43.

Article
Rusačenko, Natalja. Морфологія як напрямок дослідження історії української мови. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 9–16.

Article
Vobořil, Ladislav. [Vysloužilová, E.; Machalová, M. Cvičebnice překladu pro rusisty II - Cestovní ruch. Turistika]. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 64–65.

Article
Ordynskaja, Svetlana. Язык - культурный код нации. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 49–52.

Article
Vavrečka, Mojmír. Ideografický slovník ruských frazeologizmů s názvy zvířat. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 59–60.

Article
Damborský, Jiří. K pětašedesátinám profesora Josefa Anderše. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 44–45.

Article
Stawnicka, Jadwiga. Актуальные проблемы обучения русскому языку VI. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 55–59.

Article
Anderš, Josef. Симпозіум україністів у Оломоуці. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 39–42.