Advanced search

Searching in title Opera Slavica 1998, vol. 8, iss. 4. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 19 of 19

Article
Lepilová, Květuše. Forejtův Kapesní slovník rusko-český a česko-ruský ku potřebě obchodní a turistické (z let 1938 a 1923). Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 4, pp. 67–68.

Article
Brandner, Aleš. Pracovní zasedání u příležitosti 70. narozenin profesora Radoslava Večerky. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 4, pp. 48–49.

Article
Zimek, Rudolf. Památce doc. PhDr. Zdeňka Oliveria, DrSc.. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 4, pp. 45–48.

Article
Lichtenberg, Julia. Slavistika na univerzitě v Magdeburgu. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 4, pp. 51–52.

Article
Krejčí, Pavel. [Radovanović, M. a kol. Srpski jezik: (série Najnowsze dzieje języków słowiańskich)]. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 4, pp. 61–65.

Article
Sipko, Jozef. Пушкинские пики русских литературных реминисценций. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 4, pp. 27–35.

Article
Pospíšil, Ivo. Nový obor: integrovaná žánrová typologie. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 4, pp. 41–43.

Article
Laškova, Lili. За феномена южнославянски езици на балканите. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 4, pp. 9–20.

Article
Brandner, Aleš. XII. mezinárodní sjezd slavistů (Krakov 27.8.-2.9.1998). Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 4, pp. 49–51.

Article
Korzeniewska-Berczyńska, Joanna. Acta polono-ruthenica 1997, Nr 2. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 4, pp. 57–59.

Article
Informace o Českém a Mezinárodním komitétu slavistů. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 4, pp. 52.

Article
Brandner, Aleš. Актуальные проблемы обучения русскому языку. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 4, pp. 44–45.

Article
Večerka, Radoslav. Staroruské menologion (Makariovy Minei čet'ji). Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 4, pp. 36–41.

Article
Vychovanec, Ivan Romanovyč. Транспозиція українських відмінкових форм. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 4, pp. 21–26.

Article
Brandner, Aleš. [Супрун, А.Е. Праславянский язык]. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 4, pp. 59–61.