Advanced search

Searching in title Religio 2010, vol. 18. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 28

Article
Zbíral, David. Označení, typologie a genealogie středověkých herezí : inspirace a výzvy pro teorii religionistiky. Religio. 2010, vol. 18, iss. 2, pp. 163–190.

Article
Zbíral, David. Jednání výborů a valných shromáždění IAHR a EASR na Světovém kongresu IAHR. Religio. 2010, vol. 18, iss. 2, pp. 239–242.

Article
Kundt, Radek. Světový kongres IAHR v Torontu. Religio. 2010, vol. 18, iss. 2, pp. 237–238.

Article
Pokorny, Lukas. [Clart, Philip. Die Religionen Chinas]. Religio. 2010, vol. 18, iss. 2, pp. 259–260.

Article
Kozák, Jan. Óðinn a medovina básnictví : dva aspekty iniciačního procesu. Religio. 2010, vol. 18, iss. 2, pp. 191–215.

Article
Beránek, Obdřej, Ťupek, Pavel. Zijára : kult mrtvých a návštěva hrobů v salafitském islámu. Religio. 2010, vol. 18, iss. 2, pp. 217–235.

Article
Papoušek, Dalibor. "Nezůstane kámen na kameni" : pád Jeruzaléma v Markově evangeliu. Religio. 2010, vol. 18, iss. 2, pp. 127–162.

Article
Pokorny, Lukas. [Zinser, Hartmut. Grundfragen der Religionswissenschaft]. Religio. 2010, vol. 18, iss. 2, pp. 243–244.

Article
Vido, Roman. [Václavík, David. Náboženství a moderní česká společnost]. Religio. 2010, vol. 18, iss. 2, pp. 250–256.

Article
Kečka, Roman. [Berglund, Bruce R.; Porter-Szücs, Brian, ed. Christianity and modernity in Eastern Europe]. Religio. 2010, vol. 18, iss. 2, pp. 248–250.

Article
Vítková, Zuzana. [Rudolph, Kurt. Gnóze: podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky]. Religio. 2010, vol. 18, iss. 1, pp. 111–114.

Article
Pokorny, Lukas. [Staemmler, Birgit. Chinkon kishin: mediated spirit possession in Japanese new religions]. Religio. 2010, vol. 18, iss. 1, pp. 121–123.

Article
Starý, Jiří, Kozák, Jan. Hranice světů : staroseverský Midgard a Útgard ve strukturalistických a poststrukturalistických interpretacích. Religio. 2010, vol. 18, iss. 1, pp. 31–58.

Article
Landová, Tabita. Motiv oběti v eucharistické liturgii Jednoty bratrské. Religio. 2010, vol. 18, iss. 1, pp. 85–102.

Article
Sørensen, Jesper. Dávná mysl : současná historiografie a kognitivní věda. Religio. 2010, vol. 18, iss. 1, pp. 3–29.

Article
Pehal, Martin. [Janák, Jiří. Staroegyptské náboženství. I, Bohové na zemi a v nebesích]. Religio. 2010, vol. 18, iss. 1, pp. 109–110.

Article
Klocová, Eva. Mezinárodní workshop "Loose ends in the cognitive study of religion and culture". Religio. 2010, vol. 18, iss. 1, pp. 103–105.

Article
Kovács, Attila. [Mendel, Miloš. Hidžra: náboženská emigrace v dějinách islámských zemí]. Religio. 2010, vol. 18, iss. 1, pp. 116–117.

Article
Chalupa, Aleš. Pýthie a inspirovaná věštba v delfské věštírně : sociokulturní a kognitivní perspektiva. Religio. 2010, vol. 18, iss. 1, pp. 59–84.