Advanced search

Searching in title Musicologica Brunensia 2013, vol. 48, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 16 of 16

Article
Weiss, Jernej. Janáček's "Slovenian" pupil Emerik Beran and his forgotten opera Melusina. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 129–138.

Article
Jung, Hermann. Genius loci: Bild – Stimmung – Erinnerung : die Klavierkompositionen Leoš Janáčeks im europäischen Kontext. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 71–78.

Article
Janáčková, Libuše. "Jsem rád, že noty budou v pořádku." : Leoš Janáček a Břetislav Bakala – vzájemný vztah dvou umělců. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 63–70.

Article
Zahrádka, Jiří. Janáčkova organizační činnost v Družstvu Národního divadla v Brně. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 139–144.

Article
Cseres, Jozef. Operné multimédiá Střeženého Parnassu. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 23–29.

Article
Filípek, Štěpán, Indrák, Michal. Smyčcové kvartety Miloslava Ištvana: prezentace výsledků výzkumu. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 45–56.

Article
Adamová, Silvie. Okolnosti vzniku svazu českých skladatelů a koncertních umělců a jeho brněnské pobočky. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 9–13.

Article
Macek, Petr. Karel Vetterl a počátky brněnského rozhlasového vysílání. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 79–85.

Article
Vejvodová, Veronika. Brněnské začátky Rudolfa Firkušného a jeho studia u Leoše Janáčka. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 115–127.

Article
Pivoda, Ondřej. Námořník Mikuláš Viléma Petrželky : k sociálně-kulturním kontextům díla. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 99–103.

Article
Flašar, Martin. Jan Novák, Jiří Trnka a jejich Kybernetická babička. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 57–61.

Article
Tyrrell, John. Why did Act 1 of From the House of the Dead end with the Skuratov theme?. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 105–114.

Article
Efthimiou, Charris. About the instrumentation of bass and melody line in Leoš Janáček's Sinfonietta and Mládí. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 31–43.

Article
Vysloužil, Jiří. Genius loci – Brno 2012. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 3–8.

Article
Bártová, Jindřiška. Některá specifika brněnského hudebního života ve 2. polovině 20. století aneb existovala brněnská kompoziční škola?. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 15–22.