Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná [1990-1991], vol. 39-40, iss. H25-26. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 9 of 9

Article
Vysloužil, Jiří. "Hudba" v Husserlově "fenomenologii". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1990-1991], vol. 39-40, iss. H25-26, pp. 83–89.

Article
Srba, Bořivoj. Jevištní výpravy oper Giacoma Meyerbeera na pražských českých scénách 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1990-1991], vol. 39-40, iss. H25-26, pp. 45–70.

Article
Kurfürst, Pavel. The ancient Greek kithara. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1990-1991], vol. 39-40, iss. H25-26, pp. 7–13.

Article
Pečman, Rudolf. Johann Christian Bach und Josef Mysliveček. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1990-1991], vol. 39-40, iss. H25-26, pp. 25–31.

Article
Czuberka, Branko. O podstatě pianistické (spolu)práce s hudebními nástroji a lidským hlasem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1990-1991], vol. 39-40, iss. H25-26, pp. 105–118.

Article
Pečman, Rudolf. Brněnská muzikologie v časech minulých : panorama faktů a vzpomínek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1990-1991], vol. 39-40, iss. H25-26, pp. 91–103.

Article
Štědroň, Miloš. Spottlieder aus der unbekannten Brünner handschriftlichen Lieder-Sammlung Cantilenae diversae pro distractione animae adhibendae anno 1745 : ein Material zu den Studien des Trivialen in der Musik der 1. Hälfte des 18. Jhdts.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1990-1991], vol. 39-40, iss. H25-26, pp. 33–43.

Article
Fukač, Jiří. Das Raum-Zeit-Problem im Schaffen von Bohuslav Martinů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1990-1991], vol. 39-40, iss. H25-26, pp. 71–82.

Article
Settari, Olga. The theory of music and hymnography in the Unitas fratrum in the 16th and 17th centuries. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1990-1991], vol. 39-40, iss. H25-26, pp. 15–23.