Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1966, vol. 15, iss. I1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 17 of 17

Article
Bárta, Boleslav, Ludvíková, Helena. The difference in emotional irritability between asthmatic and normal children. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 7–12.

Article
Jůva, Vladimír. Zur Auffassung der Theorie der ästhetischen Erziehung als einer pädagogischen Teildisziplin. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 25–35.

Article
Bárta, Boleslav. Z činnosti Moravské pobočky Československé psychologické společnosti při ČSAV v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 112–113.

Article
Smékal, Vladimír. Teoretické problémy poznávání a charakterizování osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 93–104.

Article
Bárta, Boleslav. Některé základní rysy vývoje sociálního postavení československé psychologie v průběhu 20 let po druhé světové válce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 81–92.

Article
Chalupa, Bohumír. [Psychologické problémy v priemyselnej výrobe]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 106–107.

Article
Mojžíšek, Lubomír. Pedagogické dny na Universitě E.M. Arndta v Greifswaldu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 113.

Article
Monatová, Lili. Vývoj pojetí rozumové výchovy v předškolním věku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 37–49.

Article
Mojžíšek, Lubomír. Funkce otázky a řízeného přednácviku v první fázi výuky pracovně-technickým pohybovým dovednostem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 59–69.

Article
Míček, Libor. K některým problémům duševní hygieny u vysokoškolských studentů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 13–24.

Article
Hošková, Magda. Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 114–115.

Article
Míček, Libor. [Bernard, Harold W. Mental hygiene for classroom teachers]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 105–106.

Article
Jůva, Vladimír. In memoriam Otokara Chlupa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 111–112.

Article
Kopecký, Milan. [František Mareš, vynikající postava českého kulturního života v Brně: 1862-1941]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 107–108.

Article
Liškař, Čestmír. Die Bestrebungen nach Modernisierung des Sprachunterrichtes in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 71–79.

Article
Jůva, Vladimír. [Wojnar, Irena. Estetyka i wychowanie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 109–110.

Article
Štejgerle, Ladislav. K problému metodik ve vysokoškolském vzdělání učitelů škol II. cyklu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 51–57.