Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1993, vol. 42, iss. I27. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 20 of 20

Article
Koplíková, Ivana. [Shaver, Kelly G. The attribution of blame: causality, responsibility and blameworthiness]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 144–145.

Article
Stránská, Zdenka. [Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 146–148.

Article
Hladík, Ladislav, Svoboda, Mojmír. Internalita a externalita a školní úspěšnost. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 99–104.

Article
Kostroň, Lubomír. Psychology : a new view on holistic approach. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 133–137.

Article
Macek, Petr, Osecká, Liduška, Blatný, Marek. Semantic structure of adolescent's actual, ideal and unwanted self. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 111–121.

Article
Dan, Jiří, Janíčková, Lenka. Role ženy a muže v eufunkčním a dysfunkčním manželství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 67–77.

Article
Stránská, Zdenka. Psychologické úvahy o estetickém vnímání, prožívání a poznávání sochařského umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 123–132.

Article
Švancara, Josef. Psychologické souvislosti názorového zakotvení středoškoláků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 39–46.

Article
Dan, Jiří. [Kern, Hans; Mehl, Christine; Nolz, Hellfried; Peter, Martin; Wintersperger, Regina. Projekt Psychologie: (einschließlich Entwicklungspsychologie)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 148.

Article
Viewegh, Josef. Osobnost a doba : sto let od narození českého psychologa univerzitního profesora PhDr. Viléma Chmelaře, DrSc., člena korespondenta ČSAV. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 7–15.

Article
Kolaříková, Olga. Pluralita metodologických přístupů k problematice osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 23–29.

Article
Dan, Jiří. Die Entwicklungsdynamik der Leseleistung von Kindern mit Legasthenie und die Möglichkeiten ihrer Beeinflussung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 139–142.

Article
Stránská, Zdenka. [Tepperwein, Kurt. Umenie ľahko sa učiť: metódy, ktoré vám uľahčia učenie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 145–146.

Article
Svoboda, Mojmír, Drdová, Drahomíra. Hodnotová orientace a "locus of control". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 93–98.

Article
Clark, Nancy, Míček, Libor. Skupiny pozitivní tranzitivity v našem chaotickém světě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 79–92.

Article
Vašina, Lubomír, Sobotka, Martin. Znaková informace a psychologie paměti a učení v novém paradigmatu objasňujícím vztah mozku a psychiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 105–110.

Article
Koplíková, Ivana. [Hewstone, Miles. Causal attribution: from cognitive processes to collective beliefs]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 143–144.

Article
Švancara, Josef. Kategorie "souvislost" v současné psychologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 31–38.

Article
Plaňava, Ivo. Funkční a dysfunkční soužití v rodině a manželství : některé koncepty a modely. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 47–65.

Article
Smékal, Vladimír. Integrační funkce osobnosti : koncepce a problémy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 17–22.