Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1983, vol. 32, iss. I18. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 14 of 14

Article
Jůva, Vladimír. Životní jubileum Jaroslava Hnáta. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 155.

Article
Monatová, Lili. Vývoj diferenciačních shopností pěti až sedmiletých dětí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 85–103.

Article
Jůva, Vladimír. [Atanasov, Žečo et al. Principi na socialističeskata obrazovatelna sistema (Principy socialistického vzdělávacího systému)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 155–156.

Article
Pačesová, Jaroslava, Wotkeová, Zuzana. Asociace a jejich vliv na utváření řeči dítěte. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 61–69.

Article
Atanasov, Žečo. Socialistický způsob života a estetická výchova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 7–10.

Article
Mojžíšek, Lubomír. Školní organizační formy skupinového vyučování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 41–51.

Article
Novotná, Jarmila. Výchovná funkce vysokoškolského cvičení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 121–130.

Article
Řehořková, Marie. Začlenění absolventa vysoké školy do pracovního procesu a jeho současné problémy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 105–119.

Article
Liškař, Čestmír. Vývojové tendence rumunského středního školství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 145–153.

Article
Liškař, Čestmír. Struktura vyučování cizím jazykům a jazyková komunikace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 53–59.

Article
Veselá, Zdenka. Nástin vývoje učitelského vzdělávání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 71–84.

Article
Jůva, Vladimír. Pojetí mravní výchovy v socialistické společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 11–40.

Article
Hřebíček, Libor. K vývoji systému profesionální orientace žáků všeobecně vzdělávacích škol v ČSSR v letech 1948-1981. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 131–143.

Article
Novotná, Jarmila. [Jůva, Vladimír. Vysoká škola a výchova]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 156–157.