Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická 2009, vol. 57, iss. P13. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 13 of 13

Article
Svoboda, Mojmír. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. 5–6.

Article
Keplinger, Alicja. On activities and competences that determine high level of productivity. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. 19–26.

Article
Bartosz, Bogna. How do Polish students deal with learning difficulties? : private lessons – fashion or necessity. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. 85–100.

Article
Vidláková, Ivana. Tvořivost studentů matematického gymnázia a studentů výtvarné školy v Torranceho neverbálním testu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. 73–84.

Article
Malovaná, Kateřina. Individuální rozdíly hypnability v závislosti na chronotypu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. 111–120.

Article
Vašina, Lubomír, Bargel, Miroslav. The stress and support of psychological well-being II. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. 27–34.

Article
Slezáčková, Alena. Posttraumatický rozvoj osobnosti v kontextu pozitivní psychologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. 45–59.

Article
Švancara, Josef. Modelování obrazové reprezentace se zřetelem ke krizovému plánování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. 7–17.

Article
Konečná, Věra. Self-concept of the intellectually gifted children - sex differences. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. 101–109.

Article
Ježková, Veronika, Matulová, Petra. Diagnostická hodnota klinického dotazníku KON 2006 ve srovnání s metodami PSSI a CAQ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. 121–132.

Article
Binarová, Monika, Dosedlová, Jaroslava. Životní spokojenost ve vztahu k fyzické atraktivitě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. 61–72.

Article
Drhlíková, Lenka, Humpolíček, Pavel. Neuropsychologická diagnostika pomocí programu Neurop 2 : normativní studie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. 133–147.

Article
Czapiga, Alina. Personality development process of persons who experienced trauma in their childhood. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. 35–43.