Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická 1998, vol. 46, iss. P2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 14 of 14

Article
Mejzlíková, Zdenka. Ověření možností CAE pro diagnostiku alexithymie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 109–121.

Article
Dan, Jiří. [Peterander, Franz; Speck, Otto (Hrsg.). Frühförderung in Europa]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 175–176.

Article
Dan, Jiří. Vývojová dynamika čtenářského výkonu dětí s dyslexií. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 141–168.

Article
Portešová, Šárka. Emocionální problémy nadaných dětí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 73–81.

Article
Dan, Jiří, Plocek, Karel. 40 let brněnské psychologické poradny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 169–173.

Article
Blížkovská, Jaroslava. Úvod do taneční terapie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 57–62.

Article
Svoboda, Mojmír. Redakční úvod. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 7.

Article
Vašina, Lubomír. Somatická psychoterapie-sanoterapie a základní asány jako prevence stresu u vysokoškolských studentů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 23–36.

Article
Portešová, Šárka. Mentální representace domova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 93–107.

Article
Rusková, Hana. Neuropsychologická rehabilitace paměti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 83–91.

Article
Petříková, Jana. Grafologie - mýtus a realita. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 123–139.

Article
Petříková, Jana, Svoboda, Mojmír. Agrese a masmediální komunikace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 37–55.

Article
Poledňová, Ivana, Stránská, Zdenka, Stehnová, Zuzana. Některé osobnostní charakteristiky uchazečů o studium psychologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 63–72.

Article
Brožek, Josef. Multifaceted psychology : a retrospect. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 9–22.