Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1957, vol. 6. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 30

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1957, vol. 6, issue E2.

Article
Bartoněk, Antonín. Nejnovější práce o zemědělských poměrech ve starém Pylu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 178–180.

Article
Hejzlar, Gabriel. [Joffroy, René. Le trésor de Vix: côte-d'or]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 186–187.

Article
Erhart, Adolf. [Charisteria orientalia praecipue ad Persiam pertinentia: sborník k 70. narozeninám J. Rypky. K vydání připravili Felix Tauer, Věra Kubíčková, Ivan Hrbek]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 183–185.

Article
Hejzlar, Gabriel. Nové práce o etruském umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 190–193.

Article
Zlatuška, Zdeněk. Über die Pachtdauer der Laurischen Bergwerke : (Aristoteles, Ἀθηναίων πολιτεία, 47,2). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 121–124.

Article
Stiebitz, Ferdinand. Eine griechische Tragödie von Gyges und Kandaules. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 141–166.

Article
Beneš, Pavel. Une trace celtique dans la toponymie de l'Europe centrale. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 129–134.

Article
Hejzlar, Gabriel. Kykladský idol. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 102–114.

Article
Erhart, Adolf. Gr. ΣΦΩ, ΣΦΕΙΣ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 135–140.

Article
Hrubý, Vilém. Osídlení ostrova Sv. Jiří v době hradištní. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 75–87.

Article
Češka, Josef. [Westrup, Carl Wium. Some notes on the Roman slave in early times: a comparative sociological study]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 180–181.

Article
Hejzlar, Gabriel. [Marcadé, Jean. Recueil des signatures de sculpteurs grecs]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 187–188.

Article
Zlatuška, Zdeněk. Mezinárodní konference o vzniku polis a pádu římského imperia v Liblicích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 194.

Article
Pernička, Radko Martin. [Nohejlová-Prátová, Emanuela, (ed.). Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl I.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 181–183.

Article
Podborský, Vladimír. Plastická vlnice na platěnické keramice na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 5–8.

Article
Hochmannová-Vávrová, Věra. Nálezy římských cihel ze Starého Města u Uherského Hradiště. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 23–36.

Article
Hošek, Radislav. Verber tortum. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 167–170.

Article
Hošek, Radislav. Dva úvody do starověkých dějin. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 176–178.

Article
Hejzlar, Gabriel. Athénská agora. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 189–190.

Article
Hošek, Radislav, Velkov, Velizar. Ein Tesserarius von Durostorum. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 118–120.

Article
Bartoněk, Antonín. A contribution to the problem of land tenure in Ancient Pylos. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 115–117.

Article
Češka, Josef. K zákazům kastrace otroků v 1. století n. l.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 125–128.

Article
Pernička, Radko Martin. Ústav pro prehistorii university v Brně 1956-1957. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 171–174.

Article
Dostál, Bořivoj. Slovanský mohylník u Žlutavy : (příspěvek k problematice slovanských mohylníků na Moravě). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 37–74.