Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 2003, vol. 52. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 29

Article
Jiráček, Jiří. Rusko-anglické analogie v akcentuaci na rozdíl od češtiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 25–32.

Article
Caha, Pavel. K analýze konstrukcí akuzativu s infinitivem v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 191–202.

Article
Hlubinková, Zuzana. Tvoření depronominálních adverbií zvláště ve východomoravských nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 223–229.

Article
Blažek, Václav. [Untermann, Jürgen. Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 263–266.

Article
Jelínek, Milan. Transpoziční verbální adjektiva aktivní. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 113–123.

Article
Šefčík, Ondřej. Popis alternací jako prostředek modelace vokalického subsystému češtiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 99–111.

Article
Karlík, Petr. K vnitřní struktuře českých ?participií. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 133–145.

Article
Kloferová, Stanislava. Český jazykový atlas : neznámé nářeční areály. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 203–212.

Article
Krejčí, Pavel. Bělorusko, Moldavsko, Irsko, Nizozemsko, Chorvatsko a Čechy v bulharském zeměpisném názvosloví : (otázka dublet). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 33–50.

Article
Vykypěl, Bohumil. Vokale und Konsonanten als Selbst- und Mitlaute : (mit Beispielen aus dem Obersorbischen) : eine späte Intervention in die glossematische Debatte. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 57–82.

Article
Brandner, Aleš. [Кравецкий, А.Г.; Плетнева, А.А. История церковнославянского языка в России (конец XIX-XX в.)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 269–273.

Article
Brandner, Aleš. Osobennosti vyraženija kategorii roda u oduševlennych suščestvitel'nych v russkom i češskom jazykach. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 13–24.

Article
Čižmárová, Libuše. Úvahy k rekonstrukci vývoje kvantity v našich nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 213–221.

Article
Hladká, Zdeňka. K přeneseným pojmenováním a jejich zpracování v 1. dílu Českého jazykového atlasu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 231–240.

Article
Bibliografie prací Jana Chloupka (nar. 1928) publikovaných od roku 1998. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 259.

Article
Bibliografie prací Radoslava Večerky (nar. 1928) publikovaných od r. 1998. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 257–258.

Article
Blažek, Václav. [Blažiené, Grasilda. Die baltischen Ortsnamen im Samland]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 266–269.

Article
Ziková, Markéta. K podstatě slovotvorného procesu přechylování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 125–132.

Article
Dočekal, Mojmír. Několik poznámek k článku Reflexivity. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 179–189.

Article
Obrovská, Jana. K přechodu feminin od vzoru "kost" ke vzoru "píseň". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 147–159.

Article
Giger, Markus. Standard und Nonstandard in der Tschechischen Republik und der deutschsprachigen Schweiz. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 83–98.

Article
Veselovská, Ludmila. Analytické préteritum a opisné pasivum v češtině : dvojí způsob saturace silného rysu <+V> hlavy v*. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 161–177.

Article
Žaža, Stanislav. Еще раз к характеристике отрицательных конструкций в русском языке. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 51–56.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná, 2003, vol. 52, issue A51.

Article
Šindlerová, Hana. Nespisovné jevy v soukromé korespondenci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 241–248.