Advanced search

Searching in title MUNI ARTS 100. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 313

Chapter
Prameny a seznam relevantní literatury. In: Ústav slavistiky : východiska a perspektivy. 2019, pp. 105–112.

Chapter
Myronova, Halyna, Kalina, Petr. Ukrajinistika na Masarykově univerzitě. In: Ústav slavistiky : východiska a perspektivy. 2019, pp. 28–37.

Chapter
Obsah. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, pp. 5–6.

Chapter
Brázda, Radim. Otakar Zich – muž a klavír na počátku. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, pp. 11–22.

Chapter
Back matter. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, pp. .

Chapter
Brázda, Radim, Barša, Pavel, Horyna, Břetislav. Josef Macháček – učitel v čele filozofického kroužku. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, pp. 99–117.

Chapter
Brázda, Radim. Mirko Novák – estetika, hudba a problém oficiála Tříšky. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, pp. 85–97.

Chapter
Brázda, Radim. Lubomír Nový – filozof v neklidné době. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, pp. 131–139.

Chapter
Brázda, Radim. Mihajlo Rostohar – experimenty a malé vrtochy velkých mužů. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, pp. 25–39.

Chapter
Brázda, Radim. Josef Ludvík Fischer – deník, Sókratés a skladebná filozofie. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, pp. 53–63.

Chapter
Brázda, Radim. 3 x 3 je devět filozofů. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, pp. 7–9.

Chapter
Front matter. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, pp. .

Chapter
Brázda, Radim. Jiří Cetl – filozofické apokryfy a podzim filozofů. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, pp. 119–129.

Chapter
Jmenný rejstřík. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, pp. 147–149.

Chapter
Prameny a bibliografie. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, pp. 141–144.

Chapter
Brázda, Radim. Josef Tvrdý – průvodce filozofií a bytí k smrti. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, pp. 65–82.

Chapter
Philosophers in the city : summary. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, pp. 145.

Chapter
Brázda, Radim. Vladimír Hoppe – filozof, který příliš nemluvil. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, pp. 41–51.

Chapter
Obsah. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista. 2019, pp. 5.

Chapter
Kovář, Michal. Ediční poznámka. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista. 2019, pp. 9–10.

Chapter
Pražák, Richard. Světový názor Josefa Dobrovského ve světle vývoje a vzájemných souvislostí českého a maďarského národního hnutí na přelomu 18. a 19. století. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista. 2019, pp. 70–90.

Chapter
Pražák, Richard. Ugrofinistická studia Josefa Dobrovského. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista. 2019, pp. 50–69.

Chapter
Dobrovský, Josef. Josef Dobrovský o svém pobytu ve Finsku a specifických rysech ugrofinských jazyků. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista. 2019, pp. 97–101.

Chapter
Pražák, Richard. Úvodní poznámka. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista. 2019, pp. 13.

Chapter
Pražák, Richard. Předpoklady a charakteristika česko-maďarských vědeckých vztahů za osvícenství. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista. 2019, pp. 29–35.