Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1982, vol. 31. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 19 of 19

Article
Cetl, Jiří. Naturalismus v soudobém buržoazním pojetí člověka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 7–16.

Article
Šmajs, Josef. Vztah přírody a společnosti jako základní ekologický problém. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 25–33.

Article
Radvan, Eduard. [Majorov, G.G. Formirovanije srednevekovoj filosofiji : latinskaja patristika ; Sokolov, Vasilij Vasil'jevič. Srednevekovaja filosofija]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 96–98.

Article
Nechutová, Jana. [Šmahel, František. Verzeichnis der Quellen zum Prager Universalienstreit 1348-1500]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 103.

Article
Hodovský, Ivan. Bedřich Engels a problém náboženství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 80–83.

Article
Kolejka, Josef. Problematika mezinárodních vztahů a zahraniční politiky v díle Bedřicha Engelse. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 77–80.

Article
Holzbachová, Ivana. [Elekes, L. Ponimanije dejin v buržuaznej vede a kulture]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 87–88.

Article
Cetl, Jiří. [Wettler, Manfred. Sprache, Gedächtnis, Verstehen: Grundlagen der Kommunikation]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 98–101.

Article
Gabriel, Jiří. Náboženská "teorie" jako konstitutivní prvek náboženství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 35–46.

Article
Štěpán, Jan. Dedukce v normativních soustavách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 63–69.

Article
Holzbachová, Ivana. K pojetí "události" ve škole Annales. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 17–24.

Article
Gregor, Miroslav. [Illner, Michal; Foret, Miroslav. Sociální ukazatele]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 101–102.

Article
Cetl, Jiří. [Hájek, Karol. Jednota filozofie a speciálnych vied]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 85–87.

Article
Holzbachová, Ivana. [Duby, Georges. Les trois ou l'imaginaire du féodalisme]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 93–95.

Article
Holzbachová, Ivana. [Glezerman, Grigorij Jeruchimovič. Zakony obščestvennogo razvitija : ich charakter i ispol'zovanije]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 89–90.

Article
Cetl, Jiří. Podíl Bedřicha Engelse na vytvoření marxistické filozofie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 71–77.

Article
Kudrna, Jaroslav. [Kocka, Jürgen. Sozialgeschichte: Begriff - Entwicklung - Probleme]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 90–93.

Article
Hlavoň, Karel. Etizace náboženství v německém osvícenství a v německé klasické filozofii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 47–62.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická, 1982, vol. 31, issue B29.