Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1961, vol. 10. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 24 of 24

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická, 1961, vol. 10, issue B8.

Article
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 151–155.

Article
Bárta, Boleslav. K historii psychologie na Moravě : (do roku 1948). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 147–150.

Article
Chmelař, Vilém. [Pieter, Józef. Historia psychologii w zarysie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 123.

Article
Štejgerle, Ladislav. [Pirjov, Genčo D. Detska psychologija a defektologija]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 128–131.

Article
Beneš, Pavel. [Slama-Cazacu, Tatiana. Limbaj şi context]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 125–127.

Article
Bárta, Boleslav, Sedláková, Miluše. Jazyk v procesu myšlení a sdělování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 104–111.

Article
Pražák, Richard. Z maďarské psychologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 127–128.

Article
Bárta, Boleslav. Některá teoretická východiska psychologické praxe. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 72–87.

Article
Mojžíšek, Lubomír. Výrobní praxe posluchačů filosofické fakulty v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 142–146.

Article
Kolaříková, Olga. Z činnosti Dětské psychologické poradny v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 146–147.

Article
Chmelař, Vilém. Vliv doby trvání jednoduchých a složitých optických podnětů na dynamiku optických vjemových struktur. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 5–18.

Article
Sedlák, Jiří. Výzkum únavy při výrobní práci vysokoškolských posluchačů : I. oscilace přesnosti pracovních pohybů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 38–61.

Article
Chmelař, Vilém. [Strunz, Kurt et al. Pädagogische Psychologie für höhere Schulen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 131–132.

Article
Bárta, Boleslav, Smékal, Vladimír, Mojžíšek, Lubomír, Štejgerle, Ladislav. Z činnosti katedry psychologie a pedagogiky od poloviny r. 1959 do konce r. 1960. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 137–141.

Article
Chmelař, Vilém. [Prispevky k psihologiji 1]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 122–123.

Article
Sedláková, Miluše. Pokus o využití teorie funkční perspektivy větné při psychopatologickém rozboru verbálního projevu osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 112–121.

Article
Beneš, Pavel. [Ralea, M.; Botez, C.I. Istoria psihologiei]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 123–125.

Article
Jůva, Vladimír. [Suchodolski, Bogdan a kol. Zarys pedagogiky. Tom pierwszy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 132–134.

Article
Monatová, Lili. Paraplegie z hlediska defektologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 62–71.

Article
Smékal, Vladimír. Příspěvek k teorii osobnosti a poruch chování dětí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 88–103.

Article
Mojžíšek Lubomír. Průběžná instrukce v pracovním vyučování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 19–37.

Article
Jůva, Vladimír. [Uždil, Jaromír. Estetická výchova]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 134–136.

Article
Mojžíšek Lubomír, Štejgerle, Ladislav. Z činnosti katedry psychologie a pedagogiky od poloviny r. 1959 do konce r. 1960 : II. Pedagogika. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 141–142.