Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická 2001, vol. 50. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 26

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická, 2001, vol. 50, issue V4.

Article
Bubeníček, Petr. Tematizace bestiality ve Fuksově Spalovači mrtvol. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 125–131.

Article
Fišer, Zbyněk. Úkoly současné translatologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 183–188.

Article
Janáčková, Jaroslava. Žánrová povaha Babičky : v prvotní reflexi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 55–61.

Article
Urválková, Zuzana. České listy Siegfrieda Kappera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 51–54.

Article
Kudrnáč, Jiří. Dva básníci z Katolické moderny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 67–75.

Article
Marčák, Bohumil. Reportérem raněného města. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 109–114.

Article
Štědroň, Miloš. Hudba v Deníku Václava Šaška z Bířkova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 15–21.

Article
Bočková, Hana. Komenského Výhost světu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 31–38.

Article
Tureček, Dalibor. Laudis et gratiae relatio. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 9–12.

Article
Válek, Vlastimil. V zajetí deníků Čestmíra Jeřábka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 115–124.

Article
Štěpán, Ludvík. Motivy smrti a smutku v poezii Oldřicha Mikuláška a Jana Skácela. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 133–138.

Article
Šlosar, Dušan. Slova Dušana Jeřábka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 163–166.

Article
Suchomel, Milan. Labyrint komunikace a nedorozumění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 155–161.

Article
Forst, Vladimír. Epilog Terézy Novákové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 63–65.

Article
Svoboda, Jiří. Chvíle zrození generačního kritika : (A.M. Píša: Soudy, boje a výzvy). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 97–100.

Article
Kožmín, Zdeněk. Kafkův román Zámek a geneze jeho prostoru. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 77–89.

Article
Jelínek, Milan. K vymezení a uplatňování obrozenské periody. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 39–49.

Article
Fiala, Miloš. Divadelní hra RUR Karla Čapka a archetypální kritika. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 91–96.

Article
Petrů, Eduard. Proměny exempla v barokní literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 23–29.

Article
Horáková, Michaela. Ze zákulisí vydávání jedné Kalistovy knihy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 139–146.

Article
Mikulášek, Miroslav. Fenomén "vnitřní formy" a "dialogu kultur" v umění hermeneutické interpretace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 167–181.

Article
Pospíšil, Ivo. Literatura a úzkost : Ota Filip a Oksana Zabužko. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 147–153.

Article
Justl, Vladimír. Před stínem věčnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 5–7.

Article
Palas, Karel. Soupis prací profesora PhDr. Dušana Jeřábka, DrSc. z let 1997-2002. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 13–14.