Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická 2005-2006, vol. 54-55. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 21 of 21

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická, 2005-2006, vol. 54-55, issue M10-11.

Article
Jílek, Jan. [Sedlmayer, Helga. Die römischen Bronzegefässe in Noricum]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 226–227.

Article
Goláňová-Vlasatíková, Petra. Objekt P66-59 s nálezem pintadery z lokality Polešovice-"Nivy", okr. Uh. Hradiště. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 150–156.

Article
Anotace doktorských prací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 174–179.

Article
Krejsová, Jana. Nastřihnuté hroty šípů z hradu Rokštejna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 162–169.

Article
Vachůtová, Dagmar. Soubor na kruhu točené keramiky z doby římské ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 105–115.

Article
Podborský, Vladimír. Doktorské a magisterské práce obhájené v oboru archeologie na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v letech 2003-2004. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 170–174.

Article
Vokáč, Milan, Jílek, Jan. Nová polykulturní lokalita u Božic, okr. Znojmo. Nález terčovité spony typu Exner III 24. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 65–73.

Article
Holub, Petr. [Heege, Andreas et al. Einbeck im Mittelalter: eine archäologisch-historische Spurensuche]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 227–228.

Article
Podborský, Vladimír. Vzpomínka na Ing. Miroslava Bálka (8.7.1946-24.6.2003). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 5–8.

Article
Králík, Miroslav, Hložek, Martin. Hodnocení otisků prstů na dvou miniaturních keramických nádobkách kultury s moravskou malovanou keramikou z Těšetic-Kyjovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 21–42.

Article
Anotace magisterských prací (r. 2003-2004). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 179–220.

Article
Jílek, Jan. [Eck, Werner. Augustus: Augustus a jeho doba]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 224–225.

Article
Přichystal, Michal. Bronzový meč z Brna-Králova Pole, okr. Brno-město. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 143–150.

Article
Ungerman, Šimon. Průvlečka s prodlouženým krčkem z Dolních Věstonic "Na pískách". Původ, funkce a datování jednoho typu kování z raného středověku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 117–141.

Article
Smíšek, Kamil, Šlajsna, Jiří. Nový nález římské mince ze severozápadních Čech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 156–161.

Article
Moník, Martin. Dva příspěvky Marka Zvelebila k původu a sociální struktuře evropského neolitu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 221–222.

Article
Kalábková, Pavlína. Sídliště lengyelské kultury v Kostelci na Hané. Vypovídací možnosti dochovaného materiálu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 43–64.

Article
Jílek, Jan. Několik poznámek ke skyfům typu Meroe z Krakovan-Stráží a Ostrovan. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 75–103.

Article
Vokáč, Milan. Sídliště lidu s lineární keramikou u Rouchovan na Trebíčsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 9–19.

Article
Moník, Martin. [Zvelebil, Marek; Jordan, Petr. Hunter fisher gatherer ritual landscapes: Questions of time, space and representation]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 223–224.