Advanced search

Searching in title Theatralia 2015, vol. 18. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 69

Article
Drábek, Pavel. Obležen národem dramatiků: Jan Lier (1852–1917). Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 162–164.

Article
Hanáčková, Andrea. Původní česká rozhlasová hra po roce 1989. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 174–177.

Article
Kubart, Tomáš. "O" – Scénografické video eseje. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 185–186.

Article
Mikulová, Iva. Režijní profil Aloise Hajdy I. – Inscenační tvorba z let 1953–1971. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 165–167.

Article
Hyvnar, Jan. Několik úvah o Honzovi Roubalovi (a pro něj). Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 7.

Article
Lešková Dolenská, Kateřina. Spectaculo Interesse – pozvolný ústup ze slávy. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 142–149.

Article
Štefanides, Jiří. Německá operní scéna v Olomouci 1878–1920 ; Německá operní scéna v Olomouci 1878–1920. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 157–159.

Article
Lazorčáková, Tatjana. Dramat a doświadczenie. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 178–180.

Article
Satková, Naďa. Divadlo a média jako témata konferencí v Litvě a Polsku. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 197–198.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. Metafory, kterými hrajeme : perspektivy a meze české kognitivní teatrologie. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 65–84.

Article
[Obsah rubriky Spektrum]. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. .

Article
[Obsah rubriky Host]. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. .

Article
Kašparová, Barbora. "Dít se" není zas tak málo. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 199–201.

Article
Macháček, Martin. Ich bin Ausiger : rekapitulace krize ústeckého Činoheráku. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 212–214.

Article
[Obsah rubriky Sondy]. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. .

Article
[Obsah rubriky Orientace]. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. .

Article
Havlíčková Kysová, Šárka, Seress, Ákos. Hledání nové perspektivy : rozhovor s Ákosem Seressem o kognitivní teatrologii. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 241–246.

Article
Jochmanová, Andrea. Dodatek ke znovu nalézanému Hlávkovi. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 233–238.

Article
[Obsah rubriky Archiv]. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. .

Article
Pinkasová, Pavla, Kubart, Tomáš. Aktuální otázky analýzy inscenace/představení : In memoriam prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 208–209.

Article
[Obsah rubriky Yorick]. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. .

Article
Bulandrová, Amálie. Thomas Ostermeier a svět: mezinárodní diskuzní sympozium věnované tvorbě německého režiséra. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 194–196.

Article
Lazorčáková, Tatjana. Sebeidentifikace – sebereflexe – sebetematizace Ostravy aneb Inscenační návraty k historii a mentalitě místa. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 32–49.

Article
Pinkasová, Pavla. Doktorandské sympozium v Mikulově se stává tradicí. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 202–204.

Article
[Obsah rubriky Yoriczek]. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. .