Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1997, vol. 46. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 7 of 7

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná, 1997, vol. 46, issue F41.

Article
Peloušková, Zora. Malíři v Brně kolem roku 1600 : příspěvek ke slovníku umělců. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1997, vol. 46, iss. F41, pp. 5–29.

Article
Slavíček, Lubomír. "Případ Dostálův" : k polemice Eugena Dostála a Antonína Matějčka na téma Čechy a Avignon. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1997, vol. 46, iss. F41, pp. 49–100.

Article
Orlinski-Raidl, Věnceslava. Zur Ikonographie zwei bisher ungeklärten Fresken-Segmenten in der Kuppel der sog. Rotunde im Kremsierer Blumengarten. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1997, vol. 46, iss. F41, pp. 103–107.

Article
Autoři. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1997, vol. 46, iss. F41, pp. 117.

Article
Kroupa, Jiří. Problém Buchlovice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1997, vol. 46, iss. F41, pp. 31–48.

Article
Slavíček, Lubomír. Václav Richter a Lidové noviny (1930-1935) : bibliografie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1997, vol. 46, iss. F41, pp. 108–116.