Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 1997, vol. 22. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 35

Article
Kohoutek, Jiří. Výzkum hradu Helfenštejna v Moravské bráně. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 235–247.

Article
Mihok, Ľubomír, Hollý, Alojz, Mácelová, Marta. Metalografický rozbor stredovekého téglika s kovom z Mýta pod Ďumbierom (okr. Banská Bystrica). Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 301–307.

Article
Černá, Eva. Sklo ve výbavě středověkého mosteckého domu. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 331–344.

Article
Kouřil, Pavel, Prix, Dalibor, Wihoda, Martin. Městské hrady v českém Slezsku. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 249–272.

Article
Ruttkay, Alexander. Archeologický výskum kostola sv. Michala v Nitre, časť Dražovce a v jeho okolí - informácia o výsledkoch. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 9–20.

Article
Oriško, Štefan. Architektúra neskororománskej rotundy v Šiveticiach. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 29–38.

Article
Mácelová, Marta. Archeologický výskum Mestského hradu v Banskej Bystrici. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 181–190.

Article
Durdík, Tomáš. Lucemburský Křivoklát ve světle archeologického výzkumu. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 217–228.

Article
Loskotová, Irena. Keramika ze švédského zákopu před Brnem. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 309–313.

Article
Měřínský, Zdeněk. [Pieta, Karol. Liptovská Mara. Včasnohistorické centrum severného Slovenska]. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 393–397.

Article
Frolík, Jan, Sigl, Jiří. Archeologický výzkum v Chrudimi v roce 1996. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 115–119.

Article
Ruttkayová, Jaroslava, Ruttkay, Matej. Výsledky výskumu v Nitre-Starom meste v r. 1994. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 103–113.

Article
Kašička, František. Ze starší historie Ústavu šlechtičen na Pražském hradě. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 129–144.

Article
Labuda, Jozef. Mestský hrad v Banskej Štiavnici a jeho vzťah k mestu. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 191–198.

Article
Smoláková, Mária. Neskororománsky portál kostola sv. Egídia v Iliji : (Výsledky najnovšieho stavebno-historického a reštaurátorského prieskumu). Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 39–48.

Article
Nekuda, Vladimír. Zastavení u významného životního jubilea PhDr. Bela Pollu. DrSc. (12. dubna 1917). Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 387.

Article
Nechvátal, Bořivoj. K nálezové problematice mladohradištního pohřebiště v Radomyšli u Strakonic : (Památce Borise Novotnáho 1922-1983). Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 61–96.

Article
Seznam autorů. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 399.

Article
Dragoun, Zdeněk. Specifický typ poháru z pražských nálezů. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 321–329.

Article
Paulusová, Silvia. Doterajšie výsledky umeleckohistorického výskumu rím. kat. kostola sv. Michala v Dražovciach. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 21–28.

Article
Plaček, Miroslav. Hrady v hrazených moravských městech. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 199–215.

Article
Bravermanová, Milena, Čierna, Andrea. Pohřební textilie z hrobu Rudolfa II. v královské hrobce v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 363–385.

Article
Chotěbor, Petr. Výsledky průzkumu tvrze v Hamru (okr. Tábor). Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 229–233.

Article
Hazlbauer, Zdeněk. Zobrazení Ježíše v dospělé podobě na českých gotických reliéfních kachlích. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 345–362.