Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 1987, vol. 12. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 60

Article
Unger, Josef. [Alojz Habovštiak, Středověká dědina na Slovensku]. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 444.

Article
Polla, Belo. [Vladimír Nekuda, Mstěnice 1. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Hrádek — tvrz — dvůr — předsunutá opevnění]. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 442–443.

Article
Plaček, Miroslav. Ves a dvůr Holoubek K otázce vztahu dvora a panského sídla ve středověku. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 345–354.

Article
Měřínský, Zdeněk. [Bořivoj Dostál, Břeclav-Pohansko III.]. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 439–442.

Article
Unger, Josef. [Kultura na srednovekovnija Tarnov]. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 438–439.

Article
Severin, Karel. Statek v Trstěnici u Litomyšle z roku 1597. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 301–317.

Article
Dostál, Bořivoj. Stavební kultura 6.—9. století na území ČSSR. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 9–32.

Article
Slivka, Michal. Životné jubileum dr. Belo Polly, CSc.. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 450–451.

Article
Frolec, Václav. Vesnická stavební kultura mezi středověkem a novověkem. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 47–83.

Article
Benža, Mojmír. Geografické rozšírenie foriem pôdorysu tradičného domu na Slovensku. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 219–224.

Article
Botík, Ján. Sociálne determinácie roľníckych obydlí vo svete etnografických zistení. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 245–273.

Article
Himmelová, Zdenka, Měřínský, Zdeněk. VIII. seminář o zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 421–422.

Article
Unger, Josef. Podzemní chodby v jihomoravské středověké a novověké vesnici. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 97–110.

Article
Kundera, Lubomír. [Umění XXXIII, 1985], [Památky a příroda 10, 1985]. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 445–447.

Article
Durdík, Tomáš. Zemnice na českých královských hradech 13. století. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 355–365.

Article
Dostál, Bořivoj. Mezinárodní konference o typologii raně feudálních států. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 417–418.

Article
Belcredi, Ludvík. Půdorysná a stavební podoba středověkého venkovského domu na střední Moravě. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 157–169.

Article
Čaplovič, Dušan. Archeologický výskum stredovekého dedinského domu na Slovensku. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 145–155.

Article
Plaček, Miroslav. [Hermann und Alida Fabini, Kirchenburgen in Siebenbürgen.]. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 434.

Article
Měřínský, Zdeněk. Stav a úkoly výskumu slovanského a stredovekého osídlenia Slovenska. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 418.

Article
Měřínský, Zdeněk, Sulitková, Ludmila. Sympozium o nejstarších dějinách Bratislavy. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 422–424.