Advanced search

Searching in title Opera Slavica 2004, vol. 14. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 81

Issue
Opera Slavica, 2004, vol. 14, issue 1.

Issue
Opera Slavica, 2004, vol. 14, issue 2.

Issue
Opera Slavica, 2004, vol. 14, issue 4.

Issue
Opera Slavica, 2004, vol. 14, issue 3.

Article
Dohnal, Josef. Faust nově. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 64–65.

Article
Andrla, Jiří. Vně hranic. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 66.

Article
Benyovszky, Krisztián. Od funkčnej štylistiky k recepčnej otnológii diela : Antropologický horizont výrazovej sústavy Františka Miku. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 1–9.

Article
Sováková, Jana. Традиции романа инициации в произведении А. Кима Отец Лес. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 19–27.

Article
Pospíšil, Ivo. O ženské literatuře z Poznaně. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 56–57.

Article
Zelenka, Miloš. Zapomenutá kapitola z dějin slovensko-uherských vztahů. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 61–62.

Article
Kšicová, Danuše. Sofijská konference o Čechovovi. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 47–48.

Article
Brandner, Aleš, Dohnal, Josef, Richterek, Oldřich. Prešovská konference s jubileem. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 46–47.

Article
Pospíšil, Ivo. Hodnoty a hodnocení znovu v kurzu. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 51–52.

Article
Káša, Peter. Nové možnosti slavistiky a komparatistiky. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 57–59.

Article
Zahrádka, Miroslav. Názvy ruské prózy o druhé světové válce (1941-2000) II. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 28–34.

Article
Všetička, František. Žák Vatroslava Jagiće. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 38–39.

Article
Richterek, Oldřich. A.P. Čechov v Čechách na prahu 21. století. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 10–18.

Article
Pospíšil, Ivo. Filologie na Urale: nad dvěma sborníky z Iževska. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 59–60.

Article
Pospíšil, Ivo. Metodologie literární vědy - nové možnosti a přístupy. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 63–64.

Article
Kšicová, Danuše. První encyklopedie o Podkarpatské Rusi. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 68–69.

Article
Doležán, Libor. 21. sborník Obdobja je věnován slovinskému románu. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 66–68.

Article
Hanudeľová, Zuzana. Нова праця у ареалогії слов'янских [i.e. слов'янських] мов. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 49–51.

Article
Kováčová, Marta. O medzihviezdnom pútnikovi A. Solženicynovi v portréte O. Marušiaka. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 54–55.

Article
Jiroušková, Martina. Encyklopedický průvodce po západoslovanských literaturách v letech 1890-1990. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 52–53.

Article
Zelenka, Miloš. Český slavista a Evropan Antonín Měšťan. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 40–45.