Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 2006, vol. 55. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 27

Article
Šlosar, Dušan. Stará čeština v Janáčkově Výletu pana Broučka do XV. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 213–216.

Article
Vysloužil, Jiří. Půlstoletí hudební vědy na brněnské alma mater. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 237–241.

Article
Kouřilová, Iva, Študent, Miloslav. "...a styl jiných komponistů je jako pojídání makarónů." : Bellerofonte Castaldi a jeho oslavná báseň na Claudia Monteverdiho. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 217–224.

Article
Macek, Petr, Steinmetz, Karel. Miloš Štědroň at 65. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 7–9.

Article
Antonicek, Theophil. Musik und Theater bei den Krönungsfeierlichkeiten in Prag 1627. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 21–38.

Article
Sehnal, Jiří. Leoš Janáček a varhany. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 159–169.

Article
Sýkora, Pavel. Zápas Apollóna s Dionýsem : sváteční zobrazení mýtu v díle Igora Stravinského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 193–204.

Article
Zahrádka, Jiří. Několik poznámek k instrumentačním zvláštnostem Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 243–248.

Article
Chew, Geoffrey. Is Leoš Janáček's Příhody Lišky Bystroušky a rejection of a romantic lie?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 75–82.

Article
Horáková, Jana. 85 let Čapkových Robotů a jejich proměn. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 63–74.

Article
Nechutová, Jana. Něco o hudbě a něco navíc z "Hovorů o zázracích" Caesaria z Heisterbachu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 95–103.

Article
Spáčilová, Jana. Libretista prvních jaroměřických oper - Blinoni nebo Bonlini?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 171–177.

Article
Bártová, Jindřiška. Interpret Janáčkova sborového díla Josef Veselka a genealogická sonda do problematiky vztahu Veselka - Janáček. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 39–46.

Article
Drlíková, Eva. Jak se Janáček stal sousedem-akademikem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 53–59.

Article
Macek, Petr, Steinmetz, Karel. Výběrová bibliografie prací Miloše Štědroně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 11–20.

Article
Steinmetz, Karel. K Blažkovu pojetí dvojsměrné alterace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 187–192.

Article
Šebesta, Josef. Monte, onde honor, virtù, gloria rinverde!. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 205–211.

Article
Válka, Josef. Univerzál. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 231–235.

Article
Tyrrell, John. Janáček and modernism. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 225–230.

Article
Obrazová příloha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 249–265.

Article
Macek, Petr. Rozhlasové působení Karla Vetterla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 83–94.

Article
Poledňák, Ivan. Skladatel v expandujícím (a bortícím se) světě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 147–157.

Article
Pečman, Rudolf. "S bobkovou ratolestí pokoje a palmou ctnosti" : k 325. výročí narození a 260. výročí úmrtí "českého Bacha" Jana Dismase Zelenky (1679-1745). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 105–124.

Article
Hoffmann-Kroper, Andreas. Zugabe! Zugegeben, ganz daneben!. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 61–62.

Article
Perutková, Jana. Caldarova opera L'Amor non hà legge pro hraběte Questenberga, aneb, "Horší nežli čert je to moderní manželství". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 125–146.