[Dělnické demonstrace v Brně v roce 1951. Soudobé dějiny. III, č.1. ; Dělnické demonstrace v Brně v roce 1951 (Výběr dokumentů)]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, vol. 46, iss. C44, pp. 190-191
Extent
190-191
  • ISSN
    0231-7710
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Dělnické demonstrace v Brně v roce 1951. Soudobé dějiny. III, č.1. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. Str. 23-41. ISSN 1210-7050.
Dělnické demonstrace v Brně v roce 1951 (Výběr dokumentů). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. Str. 144.
Document