Listiny přímětické a jiné naše listiny na patronátní práva z doby přemyslovské

Title: Listiny přímětické a jiné naše listiny na patronátní práva z doby přemyslovské
Variant title:
  • Грамоты приметицкие [i.e. пршиметицкие] и другие наши грамоты относящиеся к патронатному праву в эпоху Пржемысловцев [i.e. Пршемысловцев]
    • Gramoty primetickije [i.e. pršimetickije] i drugije naši gramoty otnosjaščijesja k patronatnomu pravu v èpochu Pržemyslovcev [i.e. Pršemyslovcev]
  • Die Přímětitzer und die anderen Patronatrechtsurkunden der Přemyslidenzeit
    • Gramoty primetickije [i.e. pršimetickije] i drugije naši gramoty otnosjaščijesja k patronatnomu pravu v èpochu Pržemyslovcev [i.e. Pršemyslovcev]
Contributor
Puchljaková, Helena (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. [79]-102
Extent
[79]-102
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.