Nejstarší uherská legenda Legenda sanctorum Zoerardi et Benedicti v širších historických a kulturních souvislostech své doby

Variant title
Die älteste ungarische Legende Legenda sanctorum Zoerardi et Benedicti in breiteren historischen und kulturellen Zusammenhängen ihrer Zeit
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1981, vol. 30, iss. C28, pp. [207]-224
Extent
[207]-224
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document