C2

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Year: 1955
Volume: 4
Issue: C2
Publication year
1955
Department FF MU
hidden section Přílohy
Title Document
Přílohy PDF
Články – Статьи
Title Document
Vědecky výzkumná činnost Filosofické fakulty v letech 1945-1955 | 5–8
Stiebitz, Ferdinand
PDF
Velkomoravské hradisko ve Znojmě-Hradišti na Moravě | [9]–30
Kalousek, František
PDF
K otázce třídní diferenciace a přežitků společnosti prvobytně pospolné v Bavorsku v osmém století | [31]–42
Kudrna, Jaroslav
PDF
Český diplomatář | [43]–54
Šebánek, Jindřich
PDF
Brněnský program rakouské sociální demokracie z roku 1882 a jeho význam v českém dělnickém hnutí | [55]–71
Jordán, František
PDF
Účast dělnictva a sociální demokracie v boji o založení české university na Moravě | [72]–84
Konečný, Zdeněk; Novák, Přemysl
PDF
K otázce t. zv. kapitalistického způsobu výroby ve starověku | [85]–92
Hošek, Radislav
PDF
Zámecká kaple ve Smiřicích | [93]–108
Richter, Václav
PDF
Monumentalita v sochařství a malířství | [109]–117
Kudělka, Zdeněk
PDF
Z prací ústavů – Из работ факультета
Title Document
Deset let práce na katedře historie | [118]–124
Macůrek, Josef; Šebánek, Jindřich; Šindelář, Bedřich
PDF
Dějiny umění na brněnské filosofické fakultě | 124–127
Novák, Přemysl
PDF
Recense a referáty – Рецензии и рефераты
Title Document
[Frel, Jiří. Počátky řeckého sochařství] | [128]–129
Pernička, Radko Martin
PDF
[Oliva, Pavel. Raná řecká tyrannis : studie k otázce vzniku státu] | 129–131
Češka, Josef
PDF
[Burian, Jan. Evropské rudné doly za římského císařství, jejich správa a pracovníci v nich] | 131–132
Češka, Josef
PDF
[Mišulin, Aleksandr Vasil'jevič. Spartakus] | 132–134
Zlatuška, Zdeněk
PDF
[Van Ooteghem, Jules. Pompée le Grand, bâtisseur d'Empire] | 134
Češka, Josef
PDF
[Béranger, Jean. Recherches sur l'aspect idéologique du principat] | 134
Češka, Josef
PDF