Macůrkovo vandrování, čili, Stipendijní pobyty a výzkumné cesty v zahraničí (1923-1932)

Variant title
Macůreks Wanderungen, oder, Seine Stipendienaufenthalte und Forschugsreisen in Ausland (1923-1932)
Author: Nečas, Ctibor
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1994, vol. 43, iss. C41, pp. [133]-142
Extent
[133]-142
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document