Collatovské kuchyňské účty z 2. poloviny 17. století : příspěvek ke studiu šlechtické každodennosti

Variant title
Collatische Küchenrechnungen aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts : Beitrag zum Studium der Alltagsgeschichte des Adels
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1994, vol. 43, iss. C41, pp. [45]-53
Extent
[45]-53
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document