Studie o charakteru sociálně ekonomického vývoje Čech před Bílou Horou

Title: Studie o charakteru sociálně ekonomického vývoje Čech před Bílou Horou
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1966, vol. 15, iss. C13, pp. 182-186
Extent
182-186
Type: Other
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Petráň, Josef. Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. a počátkem 17. století. 1. vyd. Praha: SPN, 1963. 255, [2] s. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographiae; Sv. 5.
Petráň, Josef. Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 382 s., obr.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.