Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1957, vol. 6, iss. C4

Image
Year
1957
Publication year
1957
Note
  • Sborník k osmdesátým narozeninám prof. Rudolfa Urbánka
Department FF MU
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[5]-28 Zásady vydání českého diplomatáře Šebánek, Jindřich | pdficon
29-104 K otázce vývoje a výnosu velkého pozemkového vlastnictví na pohraničí Moravy, Slovenska a Těšínska koncem 16. a počátkem 17. století Macůrek, Josef | pdficon
105-119 K otázce nástupu éry kapitalismu v Německu : (příspěvek k problému periodisace) Šindelář, Bedřich | pdficon
120-140 O příčinách rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály Jordán, František | pdficon
Recense a referáty – Критика, библиография, рецензии – Besprechungen und Referate
Page Title
141-151 Maďarská historická věda od r. 1948 do října 1956 Pražák, Richard | pdficon
151-152 [Sidorova, Nina Aleksandrovna. Očerki po istorii rannej gorodskoj kul'tury vo Francii] Kudrna, Jaroslav | pdficon
153-154 [Werner, Ernst. Pauperes Christi] Kudrna, Jaroslav | pdficon
154-159 [Bock, Friedrich. Studien zu den Originalregistern Innocenz' III; Studien zu den Registern Innocenz' IV] Dušková, Sáša | pdficon
159-161 České středověké dějiny v Učennych zapiskach Instituta slavjanovedenija Rejnuš, Miloš | pdficon
161-164 [Pražák, Jiří. Privilegium Přemysla I. pro Doksany a jeho konfirmace z r. 1276 ; Kristen, Zdeněk. Neznámé - zpadělané - znění privilegia Přemysla Otakara I. pro klášter doksanský z r. 1226] Dušková, Sáša | pdficon
164-166 [Klíma, Arnošt. Manufakturní období v Čechách] Čerešňák, Bedřich | pdficon
166-168 Jakobiner und Sansculotten Šindelář, Bedřich | pdficon
168-169 [Aguet, Jean-Pierre. Contribution à l'histoire du mouvement ouvrier français : les grèves sous la Monarchie de Juillet (1830-1847)] Šindelář, Bedřich | pdficon
169-171 [Hybeš, Josef. Výbor z projevů a článků] Jordán, František | pdficon
171-173 O československé zahraniční politice v letech 1918-1939 Laichman, Miloslav | pdficon
173-174 [Jevsejev, I.F. Z dějin Zakarpatské Ukrajiny] Laichman, Miloslav | pdficon
174 [Janáček, Josef. Rudolfinské drahotní řády] Válka, Josef | pdficon
175 [Stulz, Percy; Opitz [i.e. Olpitz], Alfred. Volksbewegungen in Kursachsen zur Zeit der französischen Revolution] Šindelář, Bedřich | pdficon
175-176 [Voegt, Hedwig. Die deutsche jakobinische Literatur und Publizistik 1789-1800] Šindelář, Bedřich | pdficon
176 [De Craft[i.e. Craft]-Johnson. Velikost a sláva Afriky : zaniklé říše a kultury černošské] Češka, Josef | pdficon