Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1958, vol. 7, iss. C5

Image
Year
1958
Publication year
1958
Department FF MU
hidden section Přílohy
Page Title
Přílohy | pdficon
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[5]-10 Odstupňování zemědělských celků ve starověké Italii Češka, Josef | pdficon
[11]-25 K charakteristice znaků sociální a třídní diferenciace obyvatelstva v barbarských zákonících a tradičních listinách stol. 6.-8. Kudrna, Jaroslav | pdficon
[26]-39 Příspěvek k otázce svatováclavské pečeti Vašků, Vladimír | pdficon
[40]-59 "Confectum per manum" v listinách Václava I. : (příspěvek k poznání diplomatické činnosti notáře Viléma) Dušková, Sáša | pdficon
[60]-75 Poměr královských měst k Přemyslu Otakarovi II. a jejich pomoc královské politice Rejnuš, Miloš | pdficon
[76]-97 Olomoucká kapitulní knihovna a její inventáře na počátku 15. stol. Flodr, Miroslav | pdficon
[98]-122 Manufaktura na výrobu fajansí v Hranicích z konce 18. století Mainuš, František | pdficon
Z prací ústavů – Из трудов семинаров – Aus Arbeiten der Anstalten
Page Title
[123]-130 Z prací ústavů Válka, Josef; Kabrda, Josef; Šebánek, Jindřich | pdficon
Recense a referáty – Реценсии и доклады – Besprechungen und Referate
Page Title
[131]-136 K metodice studia česko-ruských vztahů v období feudalismu Macůrek, Josef | pdficon
136-147 Nové edice tureckých pramenů k bulharským dějinám Kabrda, Josef | pdficon
147-148 [Danilov, A.I. K Kritike dopšianskoj koncepcii ranněsredněvěkovoj [i.e. rannesrednevekovoj] votčiny] Kudrna, Jaroslav | pdficon
148-151 [Milskaja [i.e. Mil'skaja], L. T. Světskaja [i.e. Svetskaja] votčina v Germanii VIII-IX vv. i eë [i.e. jeje] rol [i.e. rol'] v zakrepoštěnii [i.e. zakrepoščenii] krestjanstva [i.e. krest'janstva]] Kudrna, Jaroslav | pdficon
151-154 Naše nové archivní inventáře a katalogy Šebánek, Jindřich | pdficon
154 [Goldinger, Walter. Geschichte des Österreichischen Archivwesens] Šebánek, Jindřich | pdficon
154-156 [Hausmann, Friedrich. Reichskanzlei u. Hofkapelle unter Heinrich V. u. Konrad III] Šebánek, Jindřich | pdficon
156-159 Altenburger Urkundenbuch 976-1350 Šebánek, Jindřich | pdficon
159-160 Die Sansculotten von Paris : Dokumente zur Geschichte der Volksbewegung 1793 bis 1794 Šindelář, Bedřich | pdficon