Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 2008, vol. 57, iss. C55

Image
Year
2008
Publication year
2009
ISSN
0231-7710
ISBN
978-80-210-4826-3
Department FF MU
Page Title
[5]-19 K otázce byzantského dědictví ve východní Evropě ve 14. a 15. století Boček, Pavel | pdficon
Page Title
[21]-33 Ke vzniku cestopisu Václava Šaška z Bířkova a možnostem jeho interpretace Malaníková, Michaela | pdficon
Page Title
[35]-52 K procesu úpadku drobné šlechty na severovýchodní Moravě v 16. století Al Saheb, Jan | pdficon
Page Title
[53]-75 Zwischen Reform und Beharrung : die Rolle des Grafen Sedlnitzky in der Zensurentwicklung der 1840er Jahre Chvojka, Michal | pdficon
Page Title
[77]-97 "Zůstaňte doma a poctivě se živte" : počátky masového vystěhovalectví z českých zemí do Ameriky v zrcadle soudobé beletrie Vlha, Marek | pdficon
Page Title
[99]-108 Elizabeth a její krajina : "aktualizace" hlavní hrdinky a prostorových vztahů románu Pýcha a předsudek Jane Austenové ve třech současných filmových adaptacích Batistová, Anna | pdficon
Page Title
[109]-114 A Czech petition in the Special collection of the University of Chicago Library Melicharová, Petra | pdficon