Břeclav-Pohansko. V, Sídlištní aglomerace v Lesní školce : digitální katalog archeologických pramenů

Title: Břeclav-Pohansko. V, Sídlištní aglomerace v Lesní školce : digitální katalog archeologických pramenů
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
V Brně
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2002
Extent
101 s. + 1 CD-ROM
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 340
  • Paginae historiae mediaevalis. Series V, Archaeologica = Stránky středověké historie. Series V, Archaeologica; 1
ISBN
8021028203
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 11110
Description
  • Archeologický průzkum probíhal v letech 1961-1990 a přinesl významný soubor informací o ekonomicko-sociální struktuře raně středověkého centra Pohansko v rámci Moravy 9. století. Jeho obyvatelé zabezpečovali službu a specializovanou výrobu pro vyšší společenskou vrstvu tamější společnosti. Jako příloha na CD plně digitální katalog archeologických pramenů z výzkumů.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 8–9
Macháček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Historie archeologického výzkumu, jeho poloha a metoda | 10–11
Macháček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Historie projektu POHAN (M. Kučera - J. Macháček) | 12–14
Macháček, Jiří
PDF
hidden-section Datový model
Chapter number Title Custom text
Datový model | 15–78
Macháček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Technologie GAP (Aleš Dvořák) | 79–82
Macháček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Manuál digitálního katalogu archeologických pramenů | 83–89
Macháček, Jiří
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
Literatura | 90–91
Macháček, Jiří
PDF
hidden-section Zkratky
Chapter number Title Custom text
Zkratky | 92
Macháček, Jiří
PDF
hidden-section Zusammenfassung
Chapter number Title Custom text
Zusammenfassung | 93–101
Macháček, Jiří
PDF