Česko-maďarské kulturní vztahy od osvícenství do roku 1848

Image
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
V Brně
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
1994
Extent
143 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; 298
ISBN
8021008822
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 173400
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
9-10 Úvod | pdf icon Pražák, Richard
Page Chapter number Title
11-39 Prameny a literatura k vztahům české a maďarské osvícenské vědy a kultury se zřetelem k celému obdobi národního obrození | pdf icon Pražák, Richard
Page Chapter number Title
41-55 Osvícenská fáze českého národního obrození a Uhry | pdf icon Pražák, Richard
Page Chapter number Title
57-82 Dobrovský a Kazinczy : k typologii českého a maďarského kulturně politického vývoje na přelomu 18. a 19. století | pdf icon Pražák, Richard
Page Chapter number Title
83-114 Ohlas maďarského reformního hnutí v českých zemích a česko-maďarské kulturní a literární vztahy ve 20.-40. letech 19. století | pdf icon Pražák, Richard
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
115-120 Závěr | pdf icon Pražák, Richard
Page Chapter number Title
121-137 Soupis pramenů a výběr literatury | pdf icon Pražák, Richard
hidden-section Zusammenfassung
Page Chapter number Title
138-143 Zusammenfassung | pdf icon Pražák, Richard