Pobělohorské konfiskace : moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty

Image
Author: Knoz, Tomáš
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Matice moravská
Year of publication
2006
Extent
993 s.
Series
  • Knižnice Matice moravské; sv. 39
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 361
ISBN
8021041307 (Masarykova univerzita)
8086488349 (Matice moravská)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 487839
Note
  • Na obálce pod názvem: Matice moravská, Filozofická fakulta MU.
  • Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky.
  • Německé resumé.
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Poděkování
Page Chapter number Title
[7] Poděkování | pdf icon Knoz, Tomáš
Page Chapter number Title
[8]-9 Zur Kentniß, auf welchem Wege die zwey fürstlichen Familien Lichtenstein, und Ditrichstein so enorm reich wurden | pdf icon Knoz, Tomáš
I. Úvod
Page Chapter number Title
[13]-16 Středoevropská společnost kolem roku 1620 | pdf icon Knoz, Tomáš
[17]-20 Stavovské povstání | pdf icon Knoz, Tomáš
[21]-25 Pobělohorské konfiskace | pdf icon Knoz, Tomáš
[27]-35 Cíle a metody | pdf icon Knoz, Tomáš
Prameny a literatura
Page Chapter number Title
[39]-49 Prameny | pdf icon Knoz, Tomáš
[51]-72 Literatura | pdf icon Knoz, Tomáš
III. Pobělohorské konfiskace na Moravě
Page Chapter number Title
[75]-91 Morava na prahu pobělohorských konfiskací (1600-1619) | pdf icon Knoz, Tomáš
[92]-104 Potrestání povstalců a počátek konfiskací (1620-1622) | pdf icon Knoz, Tomáš
[105]-122 Oceňování konfiskovaných statků (1621-1622) | pdf icon Knoz, Tomáš
[123]-143 Restituce, rehabilitace a reintrodukce (1621-1622) | pdf icon Knoz, Tomáš
[144]-158 Církevní restituce, reintrodukce, kompenzace a zisky (1621-1623) | pdf icon Knoz, Tomáš
[159]-174 První žádosti o konfiskáty (1621-1623) | pdf icon Knoz, Tomáš
[175]-191 Nejvýznamnější žadatelé (1621-1623) | pdf icon Knoz, Tomáš
[192]-206 Komplikace konfiskačního procesu (1622-1623) | pdf icon Knoz, Tomáš
[207]-217 Generální pardon a projevy císařské milosti (1622-1623) | pdf icon Knoz, Tomáš
[218]-238 Konfiskační a úpadkový protokol (1623-1624) | pdf icon Knoz, Tomáš
[239]-257 Právní dořešení stavovského povstání (1624-1628) | pdf icon Knoz, Tomáš
[249]-271 Obnovené zřízení zemské a rekatolizační dekrety (1628) | pdf icon Knoz, Tomáš
[272]-286 Závěrečná fáze pobělohorských konfiskací (1628-1636) | pdf icon Knoz, Tomáš
[287]-305 Vklady moravských konfiskátů do zemských desek (1625-1640) | pdf icon Knoz, Tomáš
[307]-321 Charakteristika a důsledky moravských konfiskací (1620-1650) | pdf icon Knoz, Tomáš
IV. Pobělohorské konfiskace v habsburských zemích – souvislosti a rozdíly
Page Chapter number Title
[325]-341 Země a hranice | pdf icon Knoz, Tomáš
[342]-363 Dolní Rakousy | pdf icon Knoz, Tomáš
[364]-382 Horní Rakousy | pdf icon Knoz, Tomáš
[383]-407 Čechy | pdf icon Knoz, Tomáš
[408]-418 Kladsko | pdf icon Knoz, Tomáš
[419]-444 Slezsko a Opavsko | pdf icon Knoz, Tomáš
[445]-456 Uhry | pdf icon Knoz, Tomáš
[457]-474 Přesahy do Svaté říše římské | pdf icon Knoz, Tomáš
[475]-498 Charakteristika a důsledky konfiskací v habsburských zemích | pdf icon Knoz, Tomáš
V. Obecné aspekty pobělohorských konfiskací
Page Chapter number Title
[501]-544 Politické aspekty konfiskací | pdf icon Knoz, Tomáš
[545]-587 Právní aspekty konfiskací | pdf icon Knoz, Tomáš
[588]-621 Finanční aspekty konfiskací | pdf icon Knoz, Tomáš
[622]-657 Náboženské aspekty konfiskací | pdf icon Knoz, Tomáš
[658]-687 Vojenské aspekty konfiskací | pdf icon Knoz, Tomáš
[688]-749 Sociální aspekty konfiskací | pdf icon Knoz, Tomáš
VI. Závěrečné teze
Page Chapter number Title
[753]-778 Závěrečné teze | pdf icon Knoz, Tomáš
VII. Přílohy
Page Chapter number Title
781 Schematická mapa pobělohorských konfiskací na Moravě | pdf icon Knoz, Tomáš
782-795 Moravský konfiskační protokol z roku 1624 | pdf icon Knoz, Tomáš
796-803 Konfiskace a državy moravské šlechty | pdf icon Knoz, Tomáš
804-810 Konfiskační protokol Kladského hrabství z roku 1627 | pdf icon Knoz, Tomáš
811-820 Konkordance místních jmen | pdf icon Knoz, Tomáš
VIII. Prameny, edice a literatura
Page Chapter number Title
823-832 Archivní prameny | pdf icon Knoz, Tomáš
833-834 Staré tisky a tištěné prameny | pdf icon Knoz, Tomáš
834-837 Edice | pdf icon Knoz, Tomáš
838-920 Literatura | pdf icon Knoz, Tomáš
921-924 Seznam zkratek | pdf icon Knoz, Tomáš
IX. Jmenný rejstřík, místní rejstřík, resumé
Page Chapter number Title
927-950 Jmenný rejstřík | pdf icon Knoz, Tomáš
951-963 Místní rejstřík | pdf icon Knoz, Tomáš
965-993 Zusammenfassung | pdf icon Knoz, Tomáš