K poznatkům o vyučovacím klimatu

Title: K poznatkům o vyučovacím klimatu
Variant title
Understanding the teaching climate
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. [37]-45
Extent
[37]-45
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Note
  • Příloha: Dotazník vyučovacího klimatu - přehled položek (3. verze) na s. 44-45.