[Českoslovenství - součást evropanství: o vzájemnosti a svébytnosti střední Evropy: sborník odborné mezinárodní konference konané k 50. výročí osvobození Československa v Luhačovicích ve dnech 28. a 29. srpna na téma Česko-slovenská vzájemnost a svébytnost v soudobé Evropě]

Title: [Českoslovenství - součást evropanství: o vzájemnosti a svébytnosti střední Evropy: sborník odborné mezinárodní konference konané k 50. výročí osvobození Československa v Luhačovicích ve dnech 28. a 29. srpna na téma Česko-slovenská vzájemnost a svébytnost v soudobé Evropě]
Author: Skutil, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 101-102
Extent
101-102
  • ISSN
    1213-2144
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Českoslovenství - součást evropanství: o vzájemnosti a svébytnosti střední Evropy: sborník odborné mezinárodní konference konané k 50. výročí osvobození Československa v Luhačovicích ve dnech 28. a 29. srpna na téma Česko-slovenská vzájemnost a svébytnost v soudobé Evropě. Redakce Stanislava Kučerová et al.; předmluva Bohumír Blížkovský. 1. vyd. Brno: Konvoj, 1996. 432 s. ISBN 80-85615-07-X.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.