[Kšicová, Danuše. Secese: slovo a tvar]

Title: [Kšicová, Danuše. Secese: slovo a tvar]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 98
Extent
98
  • ISSN
    1213-2144
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Kšicová, Danuše. Secese: slovo a tvar. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 320 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 320. ISBN 80-210-1970-0.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.