[Rambousek, Jiří. Doba, knihy, autoři: články, medailony a recenze z let 1988–2007]

Title: [Rambousek, Jiří. Doba, knihy, autoři: články, medailony a recenze z let 1988–2007]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2008, vol. 57, iss. V11, pp. [81]-84
Extent
[81]-84
  • ISSN
    1213-2144
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Rambousek, Jiří. Doba, knihy, autoři: články, medailony a recenze z let 1988–2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 175 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity; sv. 109. ISBN 978-80-210-4465-4.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.