V8

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická
Year: 2005
Volume: 54
Issue: V8
Issue title
Památce Milana Kopeckého
Publication year
2007
ISSN
1213-2144
ISBN
978-80-210-4397-8
Title Document
Památce profesora Milana Kopeckého | [5]–7
Soleiman pour Hashemi, Michaela; Kudrnáč, Jiří
PDF
Title Document
Ex fideli veterum scriptura | [9]–19
Nechutová, Jana
PDF
Title Document
K eufonii verše prvního cyklu českých veršovaných legend | [21]–28
Viktora, Viktor
PDF
Title Document
Vévoda Arnošt a jeho dvojí výprava ke kyperskému hradu | [29]–44
Slanař, Otakar
PDF
Title Document
Osudy Erasmovy Stížnosti ženy na manželství ve starší české literatuře | [45]–56
Bočková, Hana
PDF
Title Document
P. Emmanuel de Boye, S.J., v Olomouci : ze života jezuitského hodnostáře | [57]–73
Fiala, Jiří
PDF
Title Document
K literárnímu životu v českých zemích druhé poloviny 17. století : strategie katolizace nekatolické hymnografie v Kancionálu českém M.V. Šteyera | [75]–89
Škarpová, Marie
PDF
Title Document
Problémy literární evoluce a slovanské literatury | [91]–101
Pospíšil, Ivo
PDF