Het Fries en het Nederlands : enkele aspecten van de taal, de taalsituatie en de taalstudie