Noen bemerkninger til kontrastiv analyse av norsk og tsjekkisk fonetikk og til dens implikasjoner for undervisning av norsk for tsjekkiske studenter