Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 2002, vol. 16, iss. 1

Image
Year
2002
Publication year
2002
ISSN
1211-4979
ISBN
80-210-2936-6
Note
  • Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Band 16 (2002) vyšel v rámci řady Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada R, germanistická jako číslo R7.